Reklamní kampaně jsou důležitým nástrojem pro propagaci produktů či služeb. Jejich správné nastavení a udržování přináší výhody v podobě zvýšeného povědomí o značce, zvýšeného prodeje a růstu podnikání. Když je však jednoduše vypnete, přijdete o důležitá data a můžete utrpět finanční ztráty.

Kampaně se učí

Udržování jejich aktivity je důležité hned z několika důvodů. Jedním z nich je skutečnost, že kampaně se učí. Během provozu sbírají cenná data o vašem publiku, reakcích na reklamu a o účinnosti jednotlivých strategií. Tato data pak slouží jako základ pro optimalizaci a vylepšení kampaně. Pokud je ale vypnete, všechna data tím ztrácíte a to už po 48 hodinách.

Nevyhazujte své peníze oknem

Počáteční fáze kampaně, kdy se sbírají data, bývá také finančně náročnější. Pokud je vypnete a později znovu zapnete, budete muset opět projít celou počáteční fází. S každým vypnutím kampaní tak hrozí finanční ztráty. Udržování kampaní aktivních však umožňuje neustálý sběr dat a postupnou optimalizaci, což v konečném důsledku může vést ke snížení nákladů na reklamu.

Navíc, pokud kampaně vypnete a znovu zapnete, můžete očekávat, že budou mít na začátku špatné výsledky. Zpočátku potřebují čas na optimalizaci a přizpůsobení se vašemu publiku.

Kampaně raději utlumte

Pokud přemýšlíte o tom vaše reklamy na čas úplně vypnout, existuje lepší možnost → jejich utlumení. Tímto způsobem však nepřijdete o nasbíraná data a zároveň ušetříte své finance.

Jak tedy postupovat při utlumení kampaní? Jako první kontaktujte tým Tanganica a informujte je o svém záměru. Můžete napsat e-mail s předmětem „UTLUMENÍ KAMPANÍ“. V e-mailu uveďte, že chcete omezit inzerci, ale zároveň chcete zachovat možnost sbírat data a optimalizovat.

Vaše kampaně budou nadále aktivní, ale ve velmi omezeném režimu. Zachovají si však svá data a vy tak budete moci na chvíli opustit od objednávek.