Zdrojem relevantních dat této případové studie je internetový obchod prodávající produkty ve vertikále home & decor. Klient s námi začal spolupracovat na začátku dubna 2021 jako doplněk k jeho stávajícímu marketingu. Hlavním nositelem trafficu internetového obchodu byl zdroj google / cpc. Konkrétně v tomto zdroji již předtím drtivě převažoval Google Shopping a v klientově Google Ads účtu byla ještě velice malá brandová kampaň. Klient věděl, že v Google Shopping má nevyužitý potenciál a ve spolupráci s agenturou se mu nedařilo navýšit objem tržeb na požadované návratnosti (PNO).