V online marketingu se denně setkáváme s různými metrikami, které k výkonnostnímu marketingu neodmyslitelně patří. Ať už spravujete placené reklamy na Googlu, Facebooku nebo vytváříte e-mailové kampaně, bez metrik se neobejdete.
Co ale všechny ty zkratky a pojmy znamenají? To si vysvětlíme v dnešním článku

Marketéři používají marketingové metriky k měření účinnosti kampaní a sledování pokroku v daném období. Ukazují nám, co funguje dobře a čemu je naopak potřeba se věnovat. Samotné metriky jsou různé a v závislosti na platformě se mohou lišit. Sdělují hodnotu, kterou vaše firma poskytuje společnosti jako celku.

Konverzní poměr

Konverzní poměr procentuálně vyjadřuje, kolik lidí z celkového počtu návštěvníků webové stránky provedlo na webu požadovanou akci. Mezi nejčastější akce patří:

 • kliknutí na odkaz
 • objednání a nákup produktu či služby
 • vyplnění a odeslání formuláře

O konverzním poměru jsme napsali samostatný článek, který si můžete přečíst ZDE.

Asistovaný obrat

Asistovaný obrat je hodnota objednávek, u nichž Tanganica asistovala, a pomohla tak dokončit objednávku. To znamená že, zákazník v rozhodovací a nákupním procesu narazil na reklamu od Tanganicy, která jeho rozhodování ovlivnila, ale jeho cesta k nákupu potom vedla přímo přes jiný zdroj.

Atribuční model

Zákazník nemusí k nákupu dojít přímo. Může Váš web navštívit několikrát, než dojde k nějaké konverzi. Proto se používají atribuční modely, jakožto marketingové nástroje, které určují, jak bude mezi kontaktní body rozdělena hodnota konverze za prodej. Existuje několik atribučních modelů a každý z nich rozděluje hodnotu konverze odlišně. Mezi nejběžnější modely patří:

 • První interakce
  • 100% kredit obdrží první kontaktní bod
 • Poslední interakce
  • 100% kredit obdrží poslední kontaktní bod
 • Poslední nepřímý proklik
  • 100% kredit obdrží poslední kanál, ze kterého zákazník navštívil web před uskutečněním konverze
 • Lineární
  • každý kontaktní bod obdrží stejný podíl kreditu
 • Nárůst v čase
  • kredit získají ty kontaktní body, které jsou konverzi časově nejblíže

Základní metriky na Google

Google používá několik různých metrik, ať už provozujete placené kampaně v Google Ads nebo své webové stránky sledujete pomocí Google Analytics.

Celková návštěvnost webu

Meřítko, které ukazuje počet unikátních návštěvníků, kteří navštíví vaši webovou stránku.
Mezi základní zdroje návštěv patří:

 • Organické
  • uživatelé, kteří navštíví web na základě dotazu z vyhledávače a výsledek neobsahuje reklamu
 • Placené vyhledávání
  • návštěvníci, kteří navštíví web na základě kliknutí na výsledek vyhledávání, který obsahuje reklamu
 • Sociální
  • uživatelé, kteří navštíví web po předchozím kliknutí na odkaz, který se nacházel na sociálních sítích
 • Email
  • lidé, kteří přijdou na vaši webovou stránku z e-mailu

Míra okamžitého opuštění 

Tato metrika ukazuje procento uživatelů, kteří navštíví vaši webovou stránku, neprovedou žádnou akci a web ihned opustí. Vysoké procento tohoto měřítka ukazuje, že kvalita obsahu vašeho webu je nízká a neudrží návštěvníky na webu.

Míra prokliku (CTR)

Metrika CTR měří celkový počet kliknutí na reklamu v podílu s celkovým počtem zobrazení reklamy. Pokud je CTR nízké, je vhodné pro zlepšení používat více klíčových slov.

Cena za proklik (CPC)

Cena za proklik udává částku, kterou zaplatíte pokaždé, když uživatel klikne na vaši reklamu v Nákupech Google. Tato částka je určena vaši nejvyšší nabídkou a porovnáním reklamy s ostatními konkurenty.

Návratnost výdajů na reklamu (ROAS)

ROAS udává, jaká je návratnost prostředků vložených do reklamy. V Nákupech Google se tento pojem používá také v souvislosti se strategií nabídek, která se nazývá Cílová návratnost investic do reklamy.
ROAS měří, kolik vydělá váš e-shop za 1 Kč vynaloženou do reklamy.

Podíl nákladů na obratu (PNO)

Hodnota PNO je procentuální podíl mezi náklady na reklamu a vygenerovaného obratu, který byl získán díky této reklamě. Každý e-shop je rozdílný a pro každého vykazuje hodnota PNO jiné závěry. Pro některý e-shop je 20 % PNO vysoká hodnota, některý e-shop je za tuto hodnotu rád. Společným cílem všech je mít maximální obrat při takovém PNO, při kterém nebudu ztrácet.

Základní metriky na Facebooku

Facebook poskytuje mnoho metrik, které vám pomohou zlepšit vaše reklamní kampaně. Většina funguje na stejném principu, jako u Googlu, jako například CTR, CPC, … Všechny tyto ukazatele naleznete ve Správci reklam. Mezi unikátní metriky Facebooku patří:

Dosah

Metrika, která sleduje celkový počet uživatelů, kteří viděli vaše reklamy na Facebooku.

Zobrazení (imprese)

Zobrazení udává, kolikrát byly vaše reklamy zobrazeny uživatelům. Dává představu o tom, jak populární vaše reklamy jsou.