Konverzní poměr, jinými slovy měření konverze, procentuálně vyjadřuje úspěšnost v dosahování konverzí. Konverze lze vysvětlit jako předem definované cíle, kterých chce webová stránka dosáhnout, například vykonání dané akce návštěvníka na webu.

Konverzní poměr vyjadřuje, kolik lidí z celkového počtu návštěvníků provedlo na webu požadovanou akci. Mezi nejčastější akce patří:

  • přihlášení k odběru newsletteru
  • kliknutí na odkaz
  • objednání a nákup produktu či služby
  • vyplnění a odeslání formuláře
  • registrace zkušební verze produktu

Jak se konverzní poměr počítá?

Vypočítat konverzní poměr není žádná věda. Stačí dát do poměru počet konverzí a celkový počet návštěvníků na webu. Výsledek dále vynásobit 100 a vyjdou nám výsledná procenta míry konverze.

Snaha internetových stránek je mít konverzní poměr co nejvyšší. Za dobrý výsledek se považuje 1 % míry konverze. Pokud je nějaký produkt, který se dá označit jako bestseller e-shopu, výsledná míra konverze může vyšplhat i na desítky %.

Pokud vyjde výsledný konverzní poměr pod 1 %, s největší pravděpodobností je někde chyba. Tu je potřeba najít a začít řešit.

Nejčastěji se míra konverze sleduje pomocí analytických nástrojů, jako je například Google Analytics.

Zdroj: Google obrázky

K čemu konverzní poměr slouží?

Konverzní poměr je jeden z klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), na základě kterého lze říci, s jakou úspěšností plnily v minulém období webové stránky stanovené cíle. Je také velmi užitečný při zhodnocení účinnosti reklamní kampaně. Z výsledků lze odhalit silné a slabé stránky webu, možné chyby a nedostatky, na základě kterých webová stránka navrhuje úpravy a strategie pro zlepšení daného poměru.

Co míru konverze ovlivňuje?

Výsledná procenta konverzního poměru ovlivňuje mnoho faktorů. Může se jednat o:

  • Vizuální stránku webu – grafický design ovlivňuje první dojem návštěvníka a rozhoduje o tom, zda na webové stránce zůstane
  • Srozumitelnost – návštěvník musí poznat, co webová stránka nabízí, jaké jsou výhody produktu/služby atd. Texty musí být přesvědčivé
  • Důvěryhodnost webu – pravdivé informace, reference
  • Použitelnost – pro návštěvníka musí být webová stránka přehledná, žádné zdlouhavé procesy objednávek či nepřehledná navigace