V rámci aplikace Tanganica máte přehled o základních statistikách vašich kampaní. V tomto článku si ukážeme, jak přesně se statistiky měří a co vše je jejich součástí.

Základní metriky

Celkové výdaje = Tato hodnota ukazuje vaše celkové výdaje do reklamy a zároveň i poplatek za samotnou službu. Ve vyhodnocování výkonnosti je tedy zahrnut i poplatek za službu, pro lepší vyhodnocení. Je to stejné, jako kdyby marketingová agentura započítávala náklady na práci do celkových výdajů.

PNO = Podíl nákladů na obratu. Výkonnostní metrika, která ukazuje, kolik % z vašich tržeb tvoří náklady na reklamu včetně poplatku za službu.

Vygenerovaný obrat = Je přímý obrat vygenerovaný Tanganicou na základě atribučního modelu last click (poslední kliknutí). Více o atribučním modelu níže.

Asistovaný obrat = Jedná se o souhrn hodnoty objednávek, kterým Tanganica přispěla a pomohla tak podpořit vaše další marketingové aktivity.

Počet návštěvníků = Počet změřených uživatelů, kteří udělili souhlas k měření

Počet kliknutí = Celkový počet kliknutí na reklamu.

Počet objednávek = Počet dokončených objednávek, které Tanganica přivedla.

Konverzní poměr = Poměr uživatelů, kteří nakoupí a celkových návštěvníků.

Atribuční model

Atribuční model, který se pro vyhodnocování statistik v Tanganice používá je tzv. Last click (Poslední kliknutí). Jedná se o způsob, jak přiřadit hodnotu konverzím z různých marketingových kanálů, kterých se návštěvník „dotkl“ předtím, než provedl akci na e-shopu (např. nákup, registraci atd.).

U modelu „last click“ je veškerá hodnota konverze přiřazena poslednímu kliku/přesměrování, které vedlo návštěvníka k provedení konverze. To znamená, že všechny předchozí doteky (např. e-maily, sociální média atd.) v procesu rozhodování návštěvníka nejsou brány v úvahu při hodnocení, který marketingový kanál byl „zodpovědný“ za konverzi.

Na obrázku 1. vidíte cestu zákazníka, která začíná kliknutím na reklamu z Tanganicy a před dokončením nákupu (tedy poslední kliknutí) zákazník znovu kliká na vaši reklamu spuštěnou v Tanganice. V tomto případě je dokončená objednávka atribuována ke zdroji Tanganica a uvidíte ji ve statistikách.

Obr. 1. – Cesta zákazníka, která začíná a končí kliknutím na reklamu z Tanganicy.

Na druhé straně obrázek 2 ukazuje cestu zákazníka, která sice začíná kliknutím na reklamu z Tanganicy, ale končí kliknutím na jiné reklamní kampaně. V tomto případě se dokončená objednávka nezapočítává do statistik v aplikaci.

Obr. 2. – Cesta zákazníka, která začíná kliknutím na reklamu z Tanganicy, ale končí kliknutím na jiný zdroj.

Cookie lišta

Nová Cookie legislativa z roku 2022 nám všem trochu znepříjemnila práci s daty. Pokud uživatel nedá souhlas k měření, tak nedokážeme efektivně zjistit odkud zákazník přišel a jak vypadala jeho cesta až k nákupu.

V případě, že návštěvník udělí souhlas k měření ihned po příchodu na e-shop, je situace více méně vyřešená a návštěvníka změříme a budeme schopni správně atribuovat konverzi ke zdroji.

Pokud ale uživatel přijde na váš e-shop z reklamy a souhlas v cookie liště odklikne až na druhé stránce, tak i tato situace je řešitelná. Po odkliknutí souhlasu v cookie liště ještě vidíme jeden krok zpět a jsme schopni také identifikovat, odkud uživatel přišel. Tento případ můžete vidět na obrázku 3 níže.

Obr. 3. – Udělení souhlasu k měření na druhé navštívené stránce.

Může nastat ale i případ, kdy návštěvník udělí souhlas k měření až v pořadí na třetí nebo na dalších stránkách. V tomto případě bohužel legislativně nemůžeme identifikovat první zdroj návštěvníka a po dokončení nákupu nejde objednávku přiřadit například ke zdroji Tanganica. Tento případ můžete vidět na obrázku 4.

Obr. 4. – Udělení souhlasu k měření až na třetí navštívené stránce.

Reportovaná hodnota objednávek

Pokud se v DataLayeru (datové vrstvě, která obsahuje informace nejen o dokončených objednávkách) vašeho e-shopu nachází hodnoty objednávek bez DPH, ceny za dopravu a další poplatků, tak bude tato částka reportována ve statistikách v Tanganice. V jiných případech budou tyto hodnoty objednávek reportovány ve formátu, který se v DataLayeru nachází. Doporučujeme tyto proměnné v datové vrstvě zkontrolovat a případně upravit s vaším programátorem.

Porovnání statistik s Google Analytics 4

V případě, že máte správně nastavené GA4, tak veškeré statistiky, které v GA4 uvidíte budou řízeny atribučním modelem na základě dat (data-driven). V praxi to znamená, že z důvodu jiného atribučního modelu a jinému přístupu k měření nemusí statistiky v Tanganica 100% odpovídat tomu, co vidíte v GA4.

Toto je běžná praxe a pokud chcete své marketingové aktivity analyzovat důkladně, budete muset použít kombinaci více atribučních modelů.

Zároveň se může stávat, že GA4 přepíší zdroj a médium z „tanganica / cpc“ na „google / cpc“ v případě, že v Tanganice máte spuštěny reklamní formáty na Googlu. K tomuto tématu máme připravený druhý článek, který naleznete zde: Jak najít Tanganicu ve vašich GA4?

V případě dotazů k měření nás neváhejte kontaktovat!