Performance marketing je skvělý způsob, jak optimalizovat náklady na reklamu a získat co nejlepší výsledky. Ovšem jako s každou formou online marketingu, i zde mohou být úskalí, na která je třeba dát pozor.

Například závislost na algoritmech. Ty určují, kde a jak často se naše reklama zobrazí. Pokud se však algoritmy změní nebo jsou špatně nastaveny, může to mít negativní dopad na účinnost naší reklamy a celkové výsledky.

Nedostatečná znalost cílové skupiny nebo špatně zvolené cíle kampaně jsou dalšími úskalími, kterým se vyplatí se vyhnout. Pokud například vytváříme reklamu pro produkt, který není pro naši cílovou skupinu relevantní, reklama pravděpodobně nebude mít žádný efekt. Potřebujete tedy detailně znát vaši cílovou skupinu a musíte pevně vědět, kde a jak na ni narazíte.

Je důležité si uvědomit, že performance marketing se zaměřuje především na výsledky, a proto je třeba pečlivě sledovat výkon reklamy a včas reagovat na změny. Pokud například zaznamenáme pokles účinnosti reklamy, měli bychom zvážit změnu strategie nebo upravit způsob zobrazování reklamy, abychom zlepšili výsledky.

Dlouhé analyzování a nastavování je však časově náročné a požaduje určité znalosti a vědomosti. Nechte svoji správu výkonnostního marketingu na profesionálním nástroji.

Díky nástroji Tanganica můžete starost o výkonnostní kampaně nechat na profesionálním algoritmu. Ten svižně reaguje na změny za vás a vy tak čas doposud věnovaný dlouhosáhlým analýzám můžete věnovat důležitějším věcem, nebo svým koníčkům. Spolehnout se můžete na nejvyšší kvalitu reklamních účtů a propracované nastavení kampaní. Vše víme z praxe na základě obrovské analýzy dat, získanou od našich klientů.